کاهش مشارکت زنان در اهدای خون

مدیر کل برنامه ریزی جذب و آموزش اهدا کننده سازمان انتقال خون ایران با بیان این که تنها حدود 20 درصد زنان ایرانی با مشکل کم خونی مواجه هستند گفت: مشارکت زنان در اهدای خون بسیار کم است به طوری که از جمعیت 18 میلیونی زنان واجد شرایط اهدای خون کشور تنها 50 هزار نفر ( حدود دو دهم درصد) در سال گذشته خون اهدا کرده اند.
به گزارش ایسنا دکتر بابک یکتاپرست که در نشست خبری هفته انتقال خون سخن می‌گفت، گفت: 49 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند که بالغ بر 35 میلیون نفر می شود که از این بین 18 میلیون نفر آنها به عنوان زن فعال می توانند در بحث اهدای خون مشارکت داشته باشند.
او با بیان اینکه در سال 84 سهم زنان از اهدای خون در کشور 10 درصد بوده است گفت: متاسفانه طی این سال ها میزان مشارکت زنان در اهدای خون کاهش یافته است.
یکتاپرست درباره پراکندگی مصرف خون و فراورده های خونی در کشور گفت: استان های تهران، مازندران، فارس و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین مصرف کنندگان خون در کشور هستند.