اعلام نتایج نظرسنجی نون و آب با طرح سوال در چه شرایطی حاضرید شغلتان را تغییردهید ؟

با تشکر از تمامی عزیزانی که در نظر سنجی شرکت کرده بودند به اطلاع می رساند پورتال جامع نون و آب درنظر سنجی پرسیده بود "در چه شرایطی حاضرید شغلتان را تغییردهید ؟ "  وچهار گزینه ذیل تعیین شده بود  : 

1- برای کسب دانش بیشتر.

 2- برای کسب درآمد بیشتر.

 3- برای کسب شغل چالش برانگیز.

4 - ناسازگار بودن محیط کاری با شما

نتایج این نظر سنجی به شرح ذیل اعلام می گردد :

تعداد کل شرکت کنندگان در نظر سنجی 40157 نفر بود.

* به گزینه 1 تعداد 3583 نفرمعادل 8.9 درصد رای دادند.

*  به گزینه 2 تعداد 27594 نفر معادل 68.7 درصد رای دادند.

* به گزینه 3 تعداد 1129 نفر معادل 2.9 درصد رای دادند .

* به گزینه 4 تعداد 7851 نفر معادل 19.5 درصد رای دادند.

در نتیجه می بینیم اکثرشرکت کنندگان ابراز داشتن برای کسب درآمد بیشتر حاضرند شغلشان را تغییربدهند . پس کارفرماییان مطلع باشند درآمد پرسنل اهمیت زیادی دارد.