شكارچيان بی رحم آهوی ٤ ماهه را پوست كندند !

گروه گشت و  کنترل انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان ديروز يك شكارچی غيرمجاز را در حالی كه لاشه‌ی بره‌ی وحشي ٤ ماهه‌ای در كنارش بود، دستگير كرد.
در پی گزارشی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک سه گلوله در منطقه قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان اکیپ گشت و کنترل گروه دوستداران طبیعت رفسنجان با همراهی ماموران محیط زیست رفسنجان بامداد ديروز ١٤ امردادماه به منطقه رفتند.
 آنها با دوربين در بلندی های نامور به هزاره جای گرفته و سرگرم بررسی شدند با مشاهده رد مشکوک دوتن و تعقیب این رد، نزديك نيم‌روز ديدند دو شکارچی غیرمجاز در سایه کوه مشغول استراحت و خوردن خوراك هستند.
ماموران پنهانی به آنها نزدیک شده و در فرصت مناسب موفق شدند یکی از آن‌ها را دستگیركنند. شكارچي دستگير شده یک قبضه اسلحه برنو دوربین‌دار و دو تیر فشنگ دو دستگاه دوربین چشمی و چاقو و همچنین یک لاشه بره وحشی حدودا 4ماهه  همراه داشت. در این ميان با شناسایی شكارچي فراری اقدامات قانونی براي دستگيري این شكارچي خلاف‌كار دردست پیگیری است و متخلف و موارد کشف شده براي سیر مراحل قانونی به دادسرای رفسنجان معرفی شدند.

 

 

امرداد