رستوران های معلق در کشور بلژیک

 

رستوران های معلق در بلژیک که از میهمانانش در فاصله 50 متری زمین پذیرایی می کند. میز غذا خوری این رستوران با کمک جرثقیل در هوا معلق نگه داشته می شود.

عکسهای این رستوران های معلق :