کارواشی با ظرافت زنانه در تبریز راه اندازی شد!!

کارواشی در شهر تبریز در یک حرکت مبتکرانه خودرو شما را با دقت و ظرافت زنانه می شوید مطمئن باشید خودرو شما برق خواهد زد !!

عکسهای این کارواش را در زیر ببینید :