عکسهای زیباترین باربی پسر در کویت !

پسری بیست و پنج ساله به نام بدر با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب زیباترین باربی پسر در کویت را به خود اختصاص داد.