فروش اعضای بدن کودکان عراقی توسط داعش !

عضو کمیساریای حقوق بشر از اقدام تروریست های داعش در سرقت اعضای بدن کودکان عراقی خبر داد. ˈفاضل الغراویˈ تأکید کرد: باندهای تروریستی داعش با همکاری برخی پزشکان ضعیف النفسی که از کشورهای مختلف به این گروهک تروریستی پیوسته اند، کودکان عراقی را ربوده و اعضای بدنشان را درحالیکه زنده هستند به سرقت می برند و آنها را در بازارهای سیاه در سوریه و ترکیه می فروشند.
الغراوی در گفت وگو با روزنامه عراقی ˈالصباحˈ اظهار داشت: این جنایت ها با فیلم و عکس ثبت شده و اعترافات تروریست ها و اظهارات خانواده کودکان ربوده شده نیز مستند شده و قرار است این موضوع اوایل ماه آینده میلادی در جلسه استثنایی شورای حقوق بشر ژنو مطرح شود.
وی همچنین تأکید کرد که بیش از 500 هزار کودک عراقی به دلیل اقدامات گروه های تروریستی از خانواده خود دور شده اند و بیش از هزار کودک نیز به دلیل کمبود غذا و دارو و قرار گرفتن زیر نور آفتاب جان سپرده اند؛ از برخی از این کودکان نیز توسط تروریست های داعش به عنوان سپر انسانی استفاده شده است.

ایرنا