تصاویری از امام موسی صدر

آنچه پیش روی دارید تصاویری است از امام موسی صدر که بخش مهم آن از آرشیو شخصی آقای دکتر سیدصادق طباطبایی خواهر زاده امام موسی صدر انتخاب شده است.

 امام موسی صدر در کنار اعضای خانواده در یک گردش خانوادگی 

امام موسی صدر در کنار دکتر صادق طباطبایی و برخی دیگر از دوستان در بوخوم آلمان

امام موسی صدر در دیدار با آیات و حجج اسلام محمدی عراقی، غلامرضا گلسرخی و عبدالامیر قبلان

بانو حورا صدر؛ فرزند امام موسی صدر درسفر به ایران پس از انقلاب

 

امام موسی صدر درکنار تنی چند از شخصیت‌های دینی سوریه

ام موسی صدر در کنار دکتر صادق طباطبایی و برخی دیگر از دوستان در بوخوم آلمان

امام موسی صدر در دیدار با برخی از بانوان در مسجد عاملیه بیروت

امام موسی صدر

از آخرین تصاویر امام موسی صدر در کنار مرحوم علی حجتی کرمانی و سید صادق طباطبایی

امام موسی صدر در کنار برخی یاران و اطرافیانش درپاریس