جملات انرژی زا و تاثیر گذار در زندگی

۱ـ  به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.

۲ـ  با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند.

۳ـ  همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید  و یا همانقدر که می خواهید نخوابید.

۴ـ  وقتی  میگویید دوستت دارم منظورتان همین باشد.

۵ـ  وقتی میگویید متاسفم به چشمان شخص مقابل نگاه کنید.

۶ـ قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید.

۷ـ  به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید.

۸ـ  هیچ وقت به رویای کسی نخندید. مردمی که رویا ندارند، هیچ چیز ندارند.

۹ـ  عمیقا و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید.

۱۰ـ  در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید.

۱۱-  مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید.

۱۲ـ  آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید.

۱۳ـ  وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید:  چرا میخواهی این را بدانی؟

۱۴ـ  به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ است.

۱۵ـ  وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید عافیت باشد.

۱۶ـ  وقتی چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید.

۱۷ـ  این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسِئولیت همه ی کارهایتان را پذیرفتن.

۱۸ـ  اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند.

۱۹ـ  وقتی متوجه می شوید که اشتباهی مرتکب شده اید، فورا برای اصلاح آن اقدام کنید.

۲۰ـ  وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شود.

۲۱ـ  زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید.