تیپ جدید و متفاوت الناز شاکردوست

الناز شاکردوست با انتشار عکس زیر از خودش نوشت:

زن زیبـاســت … چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است… چه آن زمان که خود را می آراید از پس همه خستگی هایش.. چه آن زمانی که خسته از همه تُهمت ها و نابرابری ها باز فراموشش نمی شود؛ لبخند روى لبانش را.. زن زیباست … زمانی که لطافت جسم و روحش را توأمان درک کردى… زمانی که نداشته های خودت را به حساب ضعفش نگذاشتی … آری زن زیبـــــاست…