عکسهای ادای احترام دکتر روحانی به تندیس بنیانگذار سامانیان

اسماعیل سامانی بنیانگذار دودمان سامانیان بود. وی شهر بخارا را به پایتختی برگزید و به زبان و فرهنگ ادبیات پارسی دلبستگی بسیار داشت و رودکی سروده‌هایی در ستایش از وی دارد. دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز پنجشنبه با حضور در بنای یادبود امیر اسماعیل سامانی ضمن نثار تاج گل به مقام وی ادای احترام کرد.