عکسی از دیدار جهان پهلوان تختی با آیت الله طالقانی