استاتیرا همسر داریوش سوم هخامنشی

استاتیرا همسر داریوش سوم آخرین شاهنشاه هخامنشی بود. در در سال ۳۳۳ پیش از میلاد، نبرد ایسوس بین سپاه اسکندر مقدونی و داریوش سوم هخامنشی رخ داد، داریوش که عنوان فرماندهی سپاه را هم خود، برعهده گرفته بود، در این نبرد کم مانده بود که اسیر شود ولی ایرانی‌ها خیلی فداکاری کرده نگذاشتند و او فرصت یافته، بر اسب نشسته فرار کرد. اما در این جنگ چادرهای داریوش، همراه با غنائم فراوان به تصرف سپاه اسکندر در آمد. در یکی از این چادرها خانوادهٔ داریوش شامل مادر و استاتیرا همسر داریوش و دختر داریوش که همنام مادر استاتیرا (دختر داریوش سوم) خوانده می‌شد و دختر کوچک داریوش بنام دری‌په‌تیس بودند که همگی اسیر شدند. استاتیرا در سال ۳۳۲ پیش از میلاد، درگذشت.

تصویری نقاشی شده از به اسارت افتادن خانوادهٔ داریوش سوم، توسط اسکندر در نبرد ایسوس.