گوردخمه های اسحاق وند یا سکاوند

در بیست و پنج کیلومتری جنوب غربی هرسین در شمال شرقی روستای نوده در كنار جاده آسفالته پل چهردر استان کرمانشاه سه گوردخمه تراشیده شده در کوه هستند که مربوط به دوره ماد می باشند. نام این گوردخمه ها از روستایی به نام اسحاق وند گرفته شده است. این سه گور دخمه در كنار یکدیگر هستند و  بر روی قله سنگی تپه ای مشرف به دشت واقع هستند.قبرهای صخره‌ای که ظاهراً مربوط به دوران قرن هفتم و ششم پ. م. می‌ باشند تصویر ناقصی از هنر و بخصوص معماری مادها بدست می‌دهند. هرتسفلد کاملترین فهرست قبرها را در اختیار گذاشته است. وی گذشته از قبرهای سرزمین پارس،شش مقبره بر می‌شمارد که به نظر می‌رسد قدیمترین مقبره همان است که هرتسفلد متأخرش می‌داند، یعنی رفی برای گذاشتن جنازه، نزدیک سکوند در جنوب کرمانشاه.

بالای گور دخمه وسط تصوير مردی به حالت تمام قد و نيم رخ حجاری شده است.او دستهای خود را جلوی صورت گرفته است.يك مشعل و يك آتشدان در جلوی او قرار دارد. پشت آتشدان فرد ديگری حجاری شده است كه دستان خود را به آسمان بلند كرده است. اين گور دخمه ها احتمالا مادی می باشند ولی نمی توان نظر قطعی در اين مورد داد. هرتسفلد معتقد است گور دخمه وسطی متعلق به گئومات مغ است و  تنها دلیلش این است که نام سکوند را با نام دژی که کئوماتای مغ در آن به قتل رسیده بوده قابل تطبیق می‌داند ولی بدیهی است گئومات که بدست داریوش بزرگ کشته شده بوده نمی‌توانسته افتخار داشتن مقبره‌ای را داشته باشد. شیوهٔ کار و طرز نقر نقوش بر جسته هنوز با نقوش بر جستهٔ لولوبیان و عیلامیان چندان تفاوتی ندارد.