مصادره اموال شیعیان و مسیحیان موصل توسط داعش

داعش از تجار و بازرگانان سنی موصل خواست اموال شرکای شیعه و مسیحی خود را که از شهر گریخته اند به این گروه تحویل دهند.

یک تاجر اهل موصل که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: داعش اعلام کرده هر تاجری که از این اقدام خودداری کند، تمام اموالش مصادره خواهد شد؛ لذا مجبوریم از ترس مصادره اموال مان، امانتی را که نزد ماست را به داعش تحویل دهیم. پس از حمله داعش به موصل در ژوئن سال جاری مسیحیان و شیعیان از این شهر که در ۳۵۰ کیلومتری شمال بغداد قرار دارند، گریختند. همچنین داعش از اعراب سنی که پس از حمله این گروهک تروریستی شهر را ترک کرده اند، خواست به این شهر بازگردند در غیر این صورت مرتد محسوب شده و اموالشان مصادره خواهد شد.
شماری از اهل سنت موصل که عمدتا کارمند دولت بودند از ترس کشته شدن به دست داعش به کردستان عراق و مناطق مجاور گریختند.