فضل اله شريعت پناه زنده مدیر گروه اجتماعی شبكه سه

در ادامه بازتاب زنده نبودن گفتگوی ابراهیم حاتمی کیا در برنامه هفت بعد از آنکه محمود گبرلو از آن ابراز بی اطلاعی کرد ، فضل اله شريعت پناه مدیر گروه اجتماعی شبكه سه این اتفاق را تائید کرد و دلیل آنرا اینگونه بازگو کرد.

بعد از آنکه محمود گبرلو پاسخ های غیر حرفه ای را نثار رسانه ها کرد ، فضل اله شريعت پناه مدیر گروه اجتماعی شبكه سه بدون سانسور این اتفاق را تائید کرد و ذلیل این امر را هم در مصاحبه خود با روزنامه هفت صبح اینگونه بیان کرد : آقاي حاتمي كيا گفتند نمي توانم به برنامه زنده بيايم. ، گفتند چون ساعت پخش دير وقت است، به استوديو مي آيم تا مصاحبه ضبط شود البته آقاي گبرلو هم گفتند نبايد بين ضبط و پخش فاصله بيفتد ، اگر اشتباه نكنم يك روز قبل مصاحبه ضبط و جمعه پخش شد.

حال سوال اینجاست که مگر میشود محمود گبرلو که به عنوان سردبیر یک برنامه محبوب چون هفت از این اتفاق بی خبر باشد ، چرا ایشان این اتفاق را تائید نکرد آیا محمود گبرلو پاسخ این سوال را میدهد و دلیل این پنهان کاری ها را برای اتفاقی که هم جا ثبت شده از سوی ایشان چیست؟

مطلب : محمد بیگی

استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است