مولانا و جامعه از دید دکتر محمدرضا راشد

 دکتر محمدرضا راشدمحصل گفت: مولانا در مثنوی با آوردن تمثیل و داستان و در دیوان شمس با بیان شور و عشق توانست گروه‌های جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ این درحالی است که این تاثیر مقطعی نبوده و آن‌قدر عظیم بوده که به امروز نیز رسیده است.  این استاد ادبیات به مناسبت هشتم مهر (روز بزرگداشت مولانا) ، اظهار کرد: جلال‌الدین محمد مولوی از جمله بزرگ‌ترین شاعران و عارفان ایرانی است که نه تنها ایرانیان را بلکه جهان را مسحور افکار و اندیشه‌ خود کرده است. آثار او تأثیر جهانی داشته است.

 او در ادامه گفت: درون‌مایه‌های معنایی شعر مولانا بسیار قوی و پرمحتواست و هیچ شاعری نیست که از شعر وی تاثیر نپذیرفته باشد. دکتر راشدمحصل بیان کرد: جهان‌بینی وسیع مولوی و اندیشه‌های بلند وی ازجمله دلایل ماندگاری و تاثیرگذاری شعرهای او به شمار می‌رود. تفکر مولوی، تفکر‌ی مختص و محدود نبوده بلکه تفکری جهانی و گسترده و خالی از رنگ سرزمینی بوده است.

 او در ادامه اظهار کرد: مولانا در مثنوی با آوردن تمثیل و داستان و در دیوان شمس با بیان شور و عشق توانست گروه‌های جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ این درحالی است که این تاثیر مقطعی نبوده و آن‌قدر عظیم بوده که به امروز نیز رسیده است.

 این استاد ادبیات در خصوص توجه مولوی به انسان گفت: توجه مولوی در شعر تنها مخصوص یک انسان خاص نیست بلکه او انسان را دارای ظرفیت‌ها و توانایی‌های خاص می‌داند که هرکدام از آن‌ها می‌تواند او را نسبت به سایرین ممتاز و متمایز کند.

 دکتر راشد محصل تصریح کرد: از نظر مولانا انسان در نقطه‌ای ایستاده است که جان و جهان را احساس می‌کند و از حد خاک مرحله‌ها پیموده تا به درجه‌ای انسانی رسیده و از این حد هم می‌تواند فراتر برود و در همین راستا باید در جهان سیر و سلوک داشته باشد تا بتواند به بهترین نحو این مدارج را پشت سر بگذارد و به مرتبه قرب الهی نائل شود و در آن آرام گیرد.

 او همچنین خاطرنشان کرد: مولانا اصالت انسان را در جهان بازپسین می‌داند و معتقد است که انسان بایستی مسیرش را در دنیا به نحوی تنظیم کند که بتواند در آن جهان به مرتبه‌ای شایسته دست پیدا کند.

منبع:ایسنا