مدال طلای احسان حدادی و مقام چهارم محمد صمیمی در بازیهای آسیایی اینچئون

در ادمه برگزاری مسابقات آسیایی اینچئون کره جنوبی در رشته دومیدانی ماده پرتاب دیسک دو شرکت کننده کشورمان به قفس پرتاب رفتند و توانستند رده اول و چهارم را به خود اختصاص دهند.

در این ماده از رشته دومیدانی احسان حدادی رکورد دار آسیا و دارنده مدال نقره المپیک که از قبل قهرمانی اش مشخص بود توانست با پرتابی به میزان 65 متر و 11 سانتیمتر بر سکوی قهرمانی این دوره از مسابقات بایستد و صاحب گردن آویز طلا شود ، محمد صمیمی دومین ورزشکار کشورمان در این رشته در حالی که  با پرتابی به میزان 60 متر و 37 سانتیمتر از حریف قطری خود پیش بود و مدال برنز خود را حتمی کرده بود با آخرین پرتاب ورزشکار قطری به میزان 61 متر و 25 سانتیمتر گوی روبرو شد و نتوانست در پرتاب آخر خود نیز موفق باشد به مقام چهرمی اکتفا کرد.

مطلب : محمد بیگی

استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است