داوران سعید عبدولی را بیهوش کردند

در پی ناداوریهای آشکار در مسابقه نیمه نهایی سعید عبدولی در وزن 71 کیلو مقابل کشتی گیر کشور میزبان و خویشتنداری ورزشکار کشورمان آن هم در حالی که فشار عصبی زیادی را تحمل میکرد پا به دیدار ردبندی گذاشت.

سعید عبدولی با اینکه میدانست حقش ناجوانمردانه از او گرفته شده با وجود فشار عصبی زیاد باز هم خویشتنداری کرد و پا به دیدار رده بندی گذاشت که در آنجا هم داوران باز هم او را اذیت کردند و امتیازهای درست او را گرفتند ، عبدولی که میدانست همه شاهد تلاش او هستند با توکل به خدا تنها با لبخند به داوران اعتراض میکرد.

عبدولی در مسابقه رده بندی توانست کشتی گیر هندی را شکست دهد و مدال برنز خود را که ارزش طلا را داشت تصاحب کند اما در پایان مسابقه این فشار عصبی که از مسابقه نیمه نهایی مقابل حریف کره ای در وجودش مانده بود توانش را گرفت و او در حالت بیهوشی قرار گرفت که با حضور تیم پزشکی مسابقات و اتصال دستگاه اکسیژن به او حال وی بهبود یافت.

گفتنی است که سعید عبدولی برای حضور در این مسابقات فشار تمرینی زیادی برای کاهش وزن خود تحمل کرده بود تا بتواند در مقابل مردم کشورش رو سفید باشد که این اتفاق هم رخ داد و سعید عبدولی مرد طلایی لقب گرفت.

مطلب : محمد بیگی

استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلا مانع است