ساعت برگزاری جشن مهرگان در شهرهای مختلف

آيين پاسداشت جشن مهرگان كه در سالنمای رسمی كشور برابر با ١٠ مهرماه و در گاهشمار زرتشتی روز مهر از مهرماه است در تهران و ديگر شهر‌های كشور برگزار می شود.
جشن مهرگان در تالار روانشاد يزدانی شيراز پنج شنبه ١٠ مهرماه برگزار مي‌شود. در اين برنامه كه از ساعت  ١٨ و ٣٠ دقيقه آغاز می شود قرار است گاتاخوانی، شاهنامه خوانی و سرود كودك اجرا شود. بر پايه‌ی آگاهی های اين انجمن، افلاتون سهرابی، فرنشين انجمن زرتشتيان شيراز نيز در اين برنامه سخنرانی می كند. برپايه‌ی خبر منشر شده در اينباره، در برنامه‌ی گراميداشت جشن مهرگان، از پذيرفته‌شدگان دانشگاه نيز سپاسداری می شود. 
انجمن زرتشتيان كرمان از ساعت ١٨ در باغچه‌ی بداغ‌آباد كرمان، جشن مهرگان را برگزار خواهد كرد. برنامه‌های اين روز، موسيقی سنتی، سخنرانی سيروس نيك بخش، فرنشين انجمن زرتشتيان كرمان و مهران سپهری است. شاهنامه‌خوانی از ديگر برنامه‌های اين روز در كرمان است.
كرجی ها، جشن مهرگان را از ساعت ١٩ در تالار مهرداد خانه‌ی دولت كرج پاس می دارند. به گفته‌ی مهران زنده‌نوش، فرنشين انجمن زرتشتيان كرج در اين برنامه قرار است «منيژه حقيقت»، هموند پيشين انجمن زرتشتيان كرج با پروانه(:مجوز) انجمن موبدان و مهران زنده‌نوش به عنوان فرنشين انجمن زرتشتيان كرج سخنرانی كنند. همچنين در برنامه‌ي جشن مهرگان قرار است پيام اسفنديار اختياری، نماينده‌ی زرتشتيان در مجلس خوانده شود و ادامه‌‌ی برنامه با نمايش و سرود پی گرفته شود.
جشن مهرگان تهران در ماركار تهرانپارس و از ساعت ١٧ و ٣٠ دقيقه آغاز خواهد شد. اجرای گاتاخوانی اين روز بر دوش كانون دانشجويان زرتشتی و برنامه‌ی دست‌افشانی آن نيز بر دوش نونهالان مهدكودك‌های زرتشتی خواهد بود. توران بهرامي، چكامه‌سرای زرتشتی نيز پيرامون مهرگان سروده‌ای خواهد خواند. برپايی سفره‌ی جشن مهرگان در آن روز نيز بر دوش سازمان زنان زرتشتی است.

سهراب فيروزفرد، فرنشين انجمن زرتشتيان يزد در گفت‌وگو با «امرداد» گفت: «به شوند(:دليل) برابري اين جشن با شهادت در سالنمای رسمی كشور، انجمن زرتشتيان يزد برنامه‌ای را برای پاسداشت جشن مهرگان اجرا نمی كند».
به گفته‌ی ماندانا مهربانی زردشتی، فرنشين كميسيون بانوان انجمن زرتشتيان يزد، پنج‌شنبه ١٠ مهرماه گهنبار توجی در مسافرخانه ی پرويز جهانيان برگزار خواهد شد. اين آيين گهنبارخوانی از ساعت ١٦ و به مناسبت جشن مهرگان آغاز خواهد شد.