داعش در حال آماده سازی خود برای حمله به ایران است

تایمز اسرائیل نوشت: داعش به خاطر موارد سری برنامه هسته ای، به دنبال حمله به ایران است. تایمز اسرائیل نوشت: در بیانیه که روزنامه انگلیسی ساندی تایمز از یکی از اعضای اتاق جنگ داعش منتشر کرد، این مطلب آمده است که در حال حاضر داعش، در حال آماده سازی خود برای حمله به ایران است تا به جزئیات و موارد سری برنامه هسته ای ایران دست پیدا کند.

این بیانیه و مدرک نشان می دهد که سازمان داعش در حال برنامه ریزی های وسیعی است. طبق اعلام این بیانیه و مدرک که توسط روزنامه انگلیسی ساندی تایمز افشا شد، داعش قصد دارد تا به امور سری برنامه هسته ای ایران از طریق روسیه دست پیدا کند.

در این بیانیه آمده بود که  داعش به روسیه این پیشنهاد را داده است که به آن اجازه می دهد به منابع گازی عراق دست پیدا کند و در عوض مسکو نیز روابط خود را با تهران قطع کند و اطلاعات محرمانه در مورد برنامه هسته ای ایران را در اختیار داعش قرار دهد.

 طبق این گزارش که بسیاری از مقامات غربی آن را موثق خوانده اند، داعش قصدا دارد تا قدرت ایران را محدود کند و با هدف قرار دادن دیپلمات ها و تجار ایرانی، ایران را محدود کند تا هم به صنعت تجاری این ضربه بزند.

 

 جام نیوز