اس ام اس ویژه عید سعید غدیر

عيد کمال دين . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصايت و ولايت

امير المومنين عليه السلام

بر شيعيان و پيروان ولايت خجسته باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

خورشيد چراغکی ز رخسار عليست / مه نقطه کوچکی ز پرگار عليست

هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسايه ديوار به ديوار عليست

عيد غدير مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

روز عيد غدير خم از شريف ترين اعياد امت من است

پيامبر اکرم(ص)

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

نازد به خودش خدا که حيدر دارد / دريای فضائلی مطهر دارد

همتای علي نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

عيد غدير خم مبارک باد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

خدايا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسيدن عيد غديرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک

دلا امشب به می بايد وضو کرد / و هر ناممکني را آرزو کرد

عيد بر شما مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

علي در عرش بالا بي نظير است

علي بر عالم و آدم امير است

به عشق نام مولايم نوشتم

چه عيدی بهتر از عيد غدير است؟

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

چون نامه ی اعمال مرا پيچيدند

بردند به ميزان عمل سنجيدند

بيش از همه کس گناه ما بود ولی

آن را به محبت علی بخشيدند

عيدتان مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

تمام لذت عمرم در اين است / که مولايم اميرالمومنين است

عيد شما مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد

ناشر حکم ولايت به ولی مي نازد

گر بنازد به علی شيعه ندارد عجبی

عجب اينجاست خدا هم به علی مي نازد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

هان! ای مردمان! علی را برتر بدانيد، که او برترين انسان از زن و مرد بعد از من است.... هرکه با او بستيزد و بر ولايتش گردن ننهد نفرين و خشم من بر او باد. (خطبه غديريه)

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

قرآن به جز از وصف علی آيه ندارد

ايمان به جز از حب علی پايه ندارد

گفتم بروم سايه لطفش بنشينم

گفتا که علی نور بود سايه ندارد

عيد غدير مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

شبی در محفلی ذکر علي بود

شنيدم عارفی فرزانه فرمود

اگر آتش به زير پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

خورشيد شکفته در غدير است علی

باران بهار در کوير است علی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست

بر ملک محمدی امير است علی

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گويا زبان برای همين در دهان ماست

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

روز مـحـشــر پـرسـيـد ز مـن رب جـلــــــــی

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش يـا رب بلی

گفت پس آتش نميـگيرد چـرا جـسم و تنـت

گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم يا علی

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

شبی در محفلی ذکر علی بود ، شنيدم عاشقي مستانه فرمود ، اگر آتش به زير پوست داری ، نسوزی گر علی را دوست داری . عيد غدير خم بر شما مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذکر علی : عبادت — عيد علی : مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

ما زين جهان از پی ديدار ميرويم ، از بهر ديدن حيدر کرار ميرويم ، درب بهشت گر نگشايند به روی ما ، گوييم يا علی و ز ديوار ميرويم

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

عجب تمثيلی است اين که علی مولود کعبه است . . . . يعني اينکه باطن قبله را در امام پيدا کن . عيد غدير خم مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

اي خدای مرتضی ، گردی از گامهای فتوت مرتضی را بر سر جهانيان بپاش تا ريشه نامردی در جهان بخشکد . عيد غدير خم ، عيد ولايت و امامت مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

اگر خلق عالم علی را مي شناختند ، دوستش ميداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست ميداشتند ، جهنم آفريده نميشد

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

به روز غدير خم از مقام لم يزلی ، به کائنات ندا شد به صوت جلی . که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا عليست علی ، عيد غدير خم بر شما مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر

 

رسولی کز غدير خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد . عيد غدير خم مبارک

 

اس ام اس تبریک عید غدیر