بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ شیرازی خجسته باد

امروز بیستم مهر برابر با  12 اکتبر، بزرگداشت حافظ شیرازی بزرگ ترین شاعر نغزگوی ادبیات ایران است.

به گزارش نون و آب، خواجه شمس الدین محمد شیرازی بزرگترین شاعر نغزگوی ادبیات پارسی است  و شعرهایش سرشار از رمز و راز و پرسش از حقیقت های هستی است.

 او که در 727 هجری قمری در شیراز دیده به جهان گشود و به "حافظ" تخلص و به "لسان الغیب" شهرت دارد. حافظ شیرازی با مطالعه ی کتاب های بزرگان آن روزگار همچون کشاف زمخشری، مطالع الانظار قاضی بیضاوی و مفتاح العلوم سکاکی بر اندوخته های خویش افزود و در کنار آن با حفظ قرآن کریم، لقب حافظ را از آن خود کرد.

وی با سرودن شعرهایی ناب و به کارگیری آیه های آسمانی قرآن کریم، توانست اثری ماندگار به نام دیوان را از خویش برجای گذارد.

دیوان حافظ؛ غزلیات، چند قصیده، قطعه، رباعی و 2 مثنوی کوتاه با نام های آهوی وحشی و ساقی نامه را دربردارد. دیوان وی سرشار از بیت های بلند، غزل های عالی و مضمون های نو است.