درگذشت پدر گرامی همکار عزیزمان آقای محمد بیگی

پورتال جامع نون و آب بدین وسیله مراتب تسلیت و هم دردی خویش را با خانواده محترم بیگی اعلام می دارد و از خداوند منان برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

همکاران شما در نون و آب

یاد آوری : آقای محمد بیگی در بخش سینما نون وآب فعالیت دارند.