بهسازی آرامگاه کوروش بزرگ آغاز شد

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس از آغاز عملیات بهسازی آرامگاه کورش بزرگ خبر داد.
دکتر مصیب امیری گفت: «این پروژه به منظور بهسازی امور تاسیساتی، نورپردازی آرامگاه و ایجاد کانال انتقال تاسیسات، کف‌سازی صفه آرمگاه و ایجاد مسیر بازدید، ایجاد زیرساخت‌های تاسیساتی و دوربین‌های مدار بسته و همچنین روشنایی آرامگاه اجرا می‌شود.»
امیری با اشاره به اینکه عملیات مورد نظر در پیرامون آرامگاه کوروش بزرگ اجرا می‌شود گفت:  گردشگرانی که وارد مجموعه جهانی پاسارگاد می شوند می‌توانند از ديگر بخش‌ها شامل کاخ انسان بالدار، کاخ اختصاصی، کاخ پذیرایی و ایوان تخت یا تخت سلیمان و ... بازدید کنند، اما تا مدت زمان اجرای این پروژه بازدید از آرامگاه از نزدیک ممكن نيست.
وی گفت: در طرح ساماندهی آرامگاه کوروش بزرگ مسیر بازدید برای بازدید کنندگان تعریف خواهد شد و همچنین با ایجاد رمپ مخصوص برای معلولین، امکان بازید آنها از آرامگاه نیز فراهم می‌شود .
امیری با اشاره به اینکه پاسارگاد به عنوان یکی از جاذبه های شاخص تاریخی استان مورد بازدید بی‌شمار گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد گفت: «در درازاي(:طول) 6 ماهه نخست امسال حدود 267000 نفر گردشگر از این مجموعه جهانی بازدید داشته اند و همچنین این مجموعه جهانی مورد بازدید بیش از 24 هزار نفر گردشگر خارجی در این زمان قرار گرفته و همواره به عنوان یکی از 6 جاذبه شاخص و پر بازدید استان و کشور مورد توجه قراردارد».