پیغام علی کریمی برای مرتضی پاشایی

علی کریمی در پی بستری شدن مرتضی پاشایی در بیمارستان، پیغامی را برای او در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده است.

علی کریمی ضمن آرزوی سلامتی برای مرتضی پاشایی پیغامی به این شرح خطاب به وی منتشر کرده است: «پاشو پسر جون. همه منتظریم! برای سلامتی ات دعا می کنیم.»