مراسم تشیع یکی از بزرگان تاریخ باشگاه استقلال و فوتبال ایران غلام حسین مظلومی در ورزشگاه قدیمی شهید شیرودی با حضور انبوه طرفداران ایشان و اهالی فوتبال علی پروین و علی دایی و تعدادی از هنرمندان کشور برگزار شد ، به همین مناسبت سرویس ورزشی نون و آب شما را به دیدن سری دوم تصاویر اختصاصی این مراسم دعوت می نماید..

علی پروین در مراسم تشیع پیکر غلام حسین مظلومی
شاهرخ بیانی در مراسم تشیع پیکر غلام حسین مظلومی
هنرمندان در مراسم تشیع پیکر غلام حسین مظلومی
غلام کویتی پور در مراسم تشیع پیکر غلام حسین مظلومی
امیر حاج رضایی در مراسم تشیع پیکر غلام حسین مظلومی
پرویز برومند در مراسم تشیع پیکر غلام حسین مظلومی

علی دایی در مراسم تشیع پیکر غلام حسین مظلومی

ادامه تصاویر بزودی..
مطلب : محمد بیگی