رضا داوود نژاد در بیمارستان شیراز
رضا داوودنژاد بازیگر سینما و تلویزیون که برای درمان بیماری کبد خود از هفته گذشته به بیمارستان کوثر شیراز مراجعه کرده بود ، پنجشنبه 6 آذر تحت عمل جراحی قرار گرفت.

در همین راب