نقشه سرطان ایران

به گزارش مجله اینترنتی وبگردی به نقل از هفت صبح ، کارشناسان می گویند هر چقدر بدن فرد سالم تر و قوی تر باشد، سلول های سرطانی کمتر می توانند بر آن غلبه کنند و در بدو تشکیل توسط سیستم ایمنی بدن نابود می شوند

کدام سرطان در کدام مناطق بیشتر شایع است؟
س