حمید علیدوستی سرمربی تیم ملی نوجوانانحی چون سایپا و پیکان را دارد.