اولین لژیونرهای ایران در سطح اول فوتبال جهان در سالهای مطرح شدن تیم ملی فوتبال ایران را بشناسید البته نباید از لژیونرهای قدیمی فوتبال ایران هم گذشت.

 

یکی از موفق‌ترین لژکتب بازی فلیکس ماگات، سرمربی وقت مونیخ می‌دانند؛ سیستمی که بیشتر بر کار تیمی و دیسیپلین مبتنی است تا آزادی عمل بازیکنان دریبل‌زنی چون علی کریمی.

 


مطلب :محمد بیگی

برگرفته شده از بهار نیوز