نگرانی ها از کندن گِرداگرد آرامگاه کوروش بزرگ

چندی است که گِرداگرد آرامگاه کوروش بزرگ در مجموعه‌ی تاریخی- فرهنگی پاسارگاد را کَنده و گودالی را پدید آورده‌اند. با این همه و با توجه به حساسیت بسیار بالای این یادمان باستانی که ارزشمندترین بازمانده‌ی(: اثر) ایران به شمار آمده و در سیاهه‌ی سازمان جهانی یونسکو هم ثبت است، هیچ‌گونه آگاهی‌رسانی در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و حتا هازمان(:جامعه) باستان‌شناسی از سوی سازمان میراث فرهنگی استان نشده و نگرانی دوست‌داران و کُنشگران(:فعالان) میراث فرهنگی را به دنبال داشته است.
در زیر فَرتورهایی(:عکس‌هایی) که به تازگی از این یادمان باستانی گرفته شده است را ببینید :

گفته شده که بنا است کف محوطه را سنگفرش خواهند کرد،ولی معاون میراث رد می کند.

این گودال‌ها برای ساماندهی کابل برق است.

پیشرفت گودال تا نزدیکی آرامگاه کوروش بزرگ، به نظرنمی‌رسد تنها برای ساماندهی برق باشد.

منبع: امرداد