دلتنگی محمدرضا گلزار برای مرتضی پاشایی

محمدرضا گلزار به یاد مرتضی پاشایی دو عکس از حضور خود در کنار پاشایی را در صفحه شخصی خود قرار داد.