عکسهای زیبا از خودروی زیبای آئودی آر 8 (Audi R8 V10)

مشخصات فنی خودروی آئودی R8

نسلي كه آر 8 10 سيلندر رو معرفي ميكند. R8 بيش از پيش قدرتمند شده است. چهره خيره كننده اين خودرو در صعود كوههاي پرپيچ و خم غيرقابل گذشت است. آئودي آر 8 وي 10 در حال حاضر برترين نوع اين مدل آئودی مي باشد كه بر طبق آمار 25 اسب بخار و 8 پوند فوت گشتاور بيشتر از بهترين مدل آئودي توليد سازد.عکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10U

اعتماد به نفس ناشي از اين خودرو مي تواند بسيار خطرناك باشد با كوچكترين اشاره به پدال گاز لذت صداي دلچسب موتور ترغيب ميكند تا به صندلي چسبيده و سرعت را بيشتر كنيد.

در مدل اسپايدر موتور 8 سيلندر 4.2 ليتري 430 اسب بخار نيرو توليد ميكند. اما براي انتخاب يكي از اين دومدل بايستي اشاره داشت به وزن كمتر وي 8 كوپه كه 22 پند سبك تر از وي 10 است و همينطور 110 پوند سبكتر از وي 10 استاندارد است. و همينطور 220 پوند سبكتر از اسپايدر وي 10 خواهد بود. در مدل وي 10 مدل عرضه شده در امريكا قابليت تنظيم صندلي با مقدار بيش از استاندارد فراهم شده است.عکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10U

قيمت گذاري اعلام شده براي مدل آر 8 وي 8 115هزار دلار و همينطور اسپايدر 130 هزار دلار و مدل كوپه وي 10 در حدود 150 هزار دلار و اسپايدر آن 165هزار دلار است.

عکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10Uعکسهای آئودی آر 8 , تصاویر ماشین آئودی , عکس خودروی آئودی آر 8 , مشخصات فنی خودروی اسپرت آئودی آر 8, Audi R8 V 10U