عامل مرگ سالانه ده میلیون نفر در سال 2050 چیست ؟

سازمان بهداشت جهانی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها را "تهدید بزرگ جهانی" می‌داند.
به گزارش نون و آب به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ سازمان بهداشت جهانی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها را "تهدید بزرگ جهانی" می‌داند.
نخستین گزارش این گروه پنجشنبه (بیستم آذر، یازدهم دسامبر) منتشر شد و در آن هشدار داده شده هزینه انسانی مقاومت عفونت‌ها به درمان چنان عظیم است که یک اقدام جدی و اساسی را طلب می‌کند.
ده درصد عفونت‌های خون در اروپا به علت استافیلوکوک طلایی مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) است. در بسیاری از این کشورها، نیمی از این موارد، به آنتی‌بیوتیک مقاومند.
در این گزارش آمده اگر برای مقاومت به آنتی بیوتیک چاره‌ای اندیشده نشود، عفونت‌های درمان ناپذیر تاثیری عمیق و وسیع بر سلامت و بر اقتصاد کشورها بجای خواهند گذاشت و بسیاری از دستاوردهای پزشکی یک قرن گذشته از دست خواهد رفت.
این گزارش تخمین زده که در حال حاضر دست کم سالانه هفتصد هزار نفر در دنیا به علت عفونتهای مقاوم به درمان می‌میرند.این رقم در سال ۲۰۵۰ به ده میلیون نفر خواهد رسید در حالیکه تخمین زده می شود در آن سال سرطان هشت میلیون و دویست هزار نفر قربانی بگیرد.
این گزارش در پایان هشدار داده که از دست رفتن دستاوردهای پزشکی بشر در سال‌های اخیر غیر قابل بخشش خواهد بود و باید با سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها، اقدام هماهنگ بین المللی و تولید داروهای جدید با این خطر مبارزه کرد: این بحران جهانی در شرف وقوع است اما با اقدام فوری می‌توان جلوی آن را گرفت.