مجوز دفن حمید جدیدی در قطعه هنرمندان صادر نشد

در پی درگذشت حمید جدیدی بازیگر سینما و تلویزیون مراسم تشیع ایشان امروز با حضور جمعی از هنرمندان و عوامل فیلم سینمایی رستاخیز در بهشت زهرا انجام شد.

این مراسم در حالی برگزار شد که به گفته خانواده آنمرحوم مجوز دفن این هنرمند در قطعه هنرمندان بوسلیه مسئول این امر صادر نشد و ایشان را بالجبار در قطعه پدر مرحومشان بخاک سپردند.

طبق سخنان برادر حمید جدیدی امین تارخ از اشخاصی بودند که با این اقدام مخالفت کردند ، البته ناگفته نماند که امین تارخ هنوز در رابطه با این موضوع سخن نگفته است.

در پی این اقدام خانواده آنمرحوم که از این اتفاق بسیار ناراحت بودند و نارضایتی خود را از مسئولین این عرصه و شخص امین تارخ در مراسم تشیع اعلام کردند.

هنوز دلیل رسمی از سوی مسئولین این امر در رسانه ها مطرح نشده است ولی گویا یکی از دلایل صادر نشدن مجوز دفن حمید جدیدی در قطعه هنرمندان عضو نبودن مرحوم جدیدی در خانه سینما بوده است که اگر این دلیل صحت داشته باشد باید گفت که دلیل قانع کننده ای نبوده است.