زلزله تهران را لرزاند

شامگاه دیشب زلزله‌‌ای به بزرگی 2.1 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین تهران را لرزاند .

زمان این زمین لرزه ساعت ۲۰:۲۵:۳۷.۰ با قدرت ۲.۱ ریشتر در حسن آباد، تهران ثبت شده است.

تاريخ وقوع زلزله: پنجشنبه، ۴ دی ۱۳۹۳ در ۲۰:۲۵:۳۷ (وقت محلی - تهران)

بزرگي زلزله: ۲.۱

نوع بزرگي: MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۱۹ شمالي و ۵۰.۹۶ شرقي، عمق: ۱۱ كيلومتر

عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي، ۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي

منطقه: استان تهران

فاصله‌ها:

۳۲ كيلومتري حسن آباد، تهران
۳۲ كيلومتري پرندك، مركزي
۳۵ كيلومتري رباط كريم، تهران