کشف 39 گور در شهر سوخته !

کشف ۳۹ گور در یک ترانشه، یکی دیگر از کشفیات بی‌سابقه باستان‌شناسان در شهر سوخته به‌شمار می‌رود. چراکه از اولین فصل کاوش‌ها تاکنون، باستان‌شناسان توانسته بودند تنها ۱۸ گور در یک گمانه را شناسایی کنند. سرپرست هیات باستان‌شناسی شهر سوخته می‌گوید:« کشف ۳۹ گور در یک ترانشه و یک سلسله اشیاء غیرمتعارف از جمله شناسایی یک کیسه چرمی نقاشی شده از اتفاقات تازه و موضوعات بی‌سابقه‌ شهر سوخته خبر می‌دهد.

چهاردهمین فصل کاوش‌های باستان‌شناسان در بخش مسکونی شهر سوخته درحالی ادامه‌ دارد که حفاری‌های امسال در گورستان بسیار محدود و با حفر یک گمانه صورت گرفت. با این وجود در تنها ترانشه‌ باستان‌شناسان  ۳۹ گور در لایه‌های مختلف به همراه تعداد قابل توجهی اشیاء تاریخی شامل؛ مهر، چرم، حصیر و ظروف سفالی کشف شد.

«سید منصور سجادی» سرپرست هیات باستان‌شناسی شهر سوخته در این رابطه به خبرگزای میراث‌فرهنگی گفت:« امسال کاوش‌ها در بخش گورستان شهر سوخته بسیار محدود بود به‌طوری‌که تنها یک گمانه و ترانشه جدید با ابعاد ۱۰*۱۰ در گورستان باز شد. اما در همین ترانشه ۳۹ گور یکجا کشف شدند. این درحالی است که حداکثر گورهای کشف شده در یک ترانشه تنها ۱۸ عدد بوده است»
او گفت:« این گورها در ۳ لایه مختلف و در ۳ متری زمین قرار گرفته‌اند، اما گورهای لایه‌های بالا بسیار فرسوده و گورهای لایه‌های پایینتر سالمتر باقی مانده‌اند.»
آنطور که سرپرست هیات باستان‌شناسی شهر سوخته می‌گوید، این تعداد از گورها تاکنون در شهر سوخته بی‌سابقه بوده است. چنانچه در حفاری‌ فصل‌های گذشته بیشترین گورهایی که شناسایی شده‌ بودند بیش از ۱۸ گور نبوده است. این اتفاق بیانگر آنست که احتمالا  این بخش حفاری شده مهمترین قسمت گورستان محسوب می‌شود.
سجادی به نکات جالبی که باستان‌شناسان در گورستان شهر سوخته با آن برخورد کردند اشاره می‌کند و می‌افزاید:« شناسایی یک سلسله اشیاء و مواد غیرمتعارف یکی از نکات جالبی بود که باستان‌شناسان در این فصل از کاوش‌ها با آن برخورد کردند. به‌طوری که در یکی از این گورها یک کیسه چرمی نقاشی شده در لایه‌های بسیار پوسیده‌ای پیدا شد.»
سجادی تاکید کرد: درحال‌حاضر عملیات خارج کردن این کیسه چرمی نقاشی شده از دل خاک آغاز نشده  چراکه این اثر در لایه‌های بسیار فرسوده‌ای از خاک  قرار گرفته و احتمال خروج آن به‌صورت کامل بسیار اندک است.»
سرپرست هیات باستان‌شناسی شهر سوخته از همکاران خود که در این فصل صمیمانه او را یاری کردند تا برخی از جنبه‌های تمدنی ایران آشکار شود تشکر کرد و همکاری‌های اداره میراث‌فرهنگی استان سیستان و بلوچستان را بسیار راهگشا دانست.