رضا صادقی: يكى از تو هـمين روزا از اين زندون جدا ميشم

باز هم خبر شایعه مرگ یکی از هنرمندان کشور موجب ناراحتی و دلگیری وی گردید...

رضا صادقی که از شایعه خبر فوت خود دلگیر است ، عکس زیر را بر روی اینستاگرامش قرار داد و نوشت:

يكى از تو هـمين روزا از اين زندون جدا ميشم ....... جاى بعضى هارو انگار تنگ كردم ، عجب دنيايى