پدر 13 ساله و مادر 12 ساله صاحب فرزند شدند ! + عکس

جوان ترین پدر و مادر در ایران که متولد سال های 1380 و 1381 هستند، روز پنجشنبه شناسنامه فرزندشان را گرفتند