پاسارگاد یگانه پایتخت بدون استحکامات دفاعی باستان

در سراسر دنیا تمامی پایتخت های کشورهای مختلف دارای استحکامات نظامی بود.
پاسارگاد پایتخت کوروش بزرگ تنها و یگانه شهریست که استحکامات نظامی نظیر برج و بارو نظامی نداشت و عملا تا دروازه نشانی از تدبیر استحفاظی نبود اما چرا پاسارگاد اینگونه متفاوت است؟
بر طبق گفته های پروفسور دیوید استروناخ استاد دانشگاه کالیفرنیا کوروش بزرگ با حذف نقش دفاعی می خواسته دو چیز را نشان بدهد :
1-قدرت امپراطوری خودش را که در آن نیازی به پادگان نظامی نبوده
2-نیک خواهی و فروتنی فرمانروا که به جای دور کردن مردم از خانه اش به آنها خوش آمد هم میگفته است
بی دلیل نیست که کوروش بزرگ را ایرانیان پدر و یهودیان مسیح و نجات بخش و یونانیان سرور و قانون گذار می نامیدند.