سی و سه پل اصفهان یا دفتر یادگاری ؟

سی و سه پل از آثار بسیار زیبا و ماندگار تاریخ اصفهان در سالهای اخیر با یادگاری ها و دست نوشته های گردشگران چهره زشتی به خود گرفته است./ عکس : مجید اسلام دوست