زمان و مکان برگزاری جشن سده در شهرهای مختلف

برنامه‌ های برگزاری جشن سده در شهرهای گوناگون اعلام شد.

تهران

جشن سده‌ تهران آدينه 10 بهمن‌ماه  ١٣٩٣ خورشيدي در ماركار تهرا‌ن‌پارس برگزار می شود.
سرويس رفت‌ و آمد به ماركار تهرانپارس از سوی انجمن زرتشتيان تهران در نظر گرفته نشده است.
اين جشن از ساعت 15 آغاز می شود و تا ساعت 17 و 30 دقيقه ادامه می يابد.
برپايه‌ی گفت‌ وگوهای مطرح شده در نشست دوشنبه‌ انجمن زرتشتيان تهران، آتش جشن در زمين بسكتبال روشن خواهد شد. به گفته‌ هموندان انجمن زرتشتيان تهران، همزمان با برگزاری اين جشن در ماركار، درخت‌های محوطه‌ ماركار تهرانپارس از سوی شهرداری منطقه به شكل رايگان هرس شده است.
برنامه‌های «دست‌ افشانی، موسيقی و شاهنامه‌ خوانی» در اين جشن برگزار می شود و پدرام سروش‌پور پيرامون جشن سده و آتش‌نيايش سخنرانی خواهد داشت.

کرمان
زرتشتيان كرمان برنامه‌ جشن سده را  آدينه 10 بهمن‌ماه ١٣٩٣ خورشيدی از ساعت 14 با اوستا‌خوانی و گاتا‌خوانی آغاز می كنند.
برنامه جشن سده كرمان كه در «باغچه بوداغ‌آباد» برگزار می شود با سخنرانی فرنشین(:رييس) انجمن زرتشتيان كرمان ادامه می يابد و گروه موسيقی «اهورا» در اين برنامه اجرا خواهد داشت. همچنين باشندگان(:حاضران) در برنامه، شاهنامه‌ خوانی را شاهد خواهند بود.
اين برنامه در ساعت 16 و 30 دقيقه به پايان می رسد و همه‌ زرتشتيان و غير زرتشتيان می توانند در آن باشنده باشند.

يزد
زرتشتيان محله‌ «تفت» يزد، جشن سده را در روز آدينه ١٠ بهمن‌ ماه١٣٩٣ خورشيدی از ساعت 14 تا 16 برگزار می كنند. اين برنامه  در پيررهگذر برپا می شود.
آتش افروزی، سخنرانی و نيايش «آتش نيايش» برنامه‌های جشن سده است.
«محله» يزد نيز جشن سده را نهم بهمن‌ ماه از ساعت 18 و 30 دقيقه تا 20 همراه با آتش‌ افروزی و موسيقی برگزار می كند.

شيراز
زرتشتيانی كه در شيراز هستند جشن سده را در باغ وقفی شيراز برگزار می كنند. اين برنامه  از ساعت 17 و 30 دقيقه‌ آدينه 10 بهمن‌ماه آغاز می‌شود. گاتا‌خوانی و آتش‌افروزی از برنامه‌های اين جشن است. 

كرج
زرتشتيان كرج، آدينه10 بهمن‌ماه از ساعت 18 و 15 دقيقه جشن سده را در خانه دولت برگزارمی كنند و برنامه‌های آتش‌افروزی، نمايش، مسابقه و سخنرانی منيژه حقيقت از سوی انجمن موبدان برپا می شود.

اصفهان
زرتشتيانی كه در اصفهان زندگی می كنند جشن سده را 10 آدينه بهمن‌ماه از ساعت 18 تا 23  در خانه‌ زرتشتيان اصفهان جشن می گيرند و برنامه‌های تياتر، نمايش، مسابقه، آتش‌افروزی و پذيرايی برگزار می شود.  

منبع: امرداد