آلزایمر:

مرتب کردن نامتناسب و گم کردن اشیاء

گم کردن وسایل در بیماران آلزایمری بسیار رایج است و دائم راجع به آن سؤال می پرسند. در این حالت فرد وسایل را در جایی غیر متعارف می گذارد و سپس فراموش می کند. کیف دستی درون یخچال، خودکار درون حمام، کیف پول در کشوی لباس و…

سردرگمی در زمان و مکان

یکی دیگر از علائم بیماری آلزایمر، سردرگمی و گیجی زمانی و محیطی است. ممکن است بیمار در همان محله و حتی کوچه محل زندگی اش گم شود و زمان بازگشت به منزل را تشخیص ندهد. گرچه شاید عجیب به نظر برسد اما بیمار مبتلا به آلزایمر حتی ممکن است سالی که در آن زندگی می کند را نیز از یاد ببرد.

اختلال استدلال انتزاعی

چنین مشکلاتی زمانی خود را نشان می دهند که فرد قادر به محاسبه حساب بانکی یا پرکردن فرمی را نداشته باشد. در این صورت حتی محاسبات ساده ریاضی نیز برایش مشکل خواهد بود. اختلالات شناختی ممکن است با خواندن ساعت نیز بروز کند زیرا اعداد مفهوم خود را از دست داده اند.

اختلالات گفتاری

کلمات نیز مفهوم خود را ندارند و به همین دلیل به شیوه ای نامتعارف استفاده می شوند. بعضی از کلمات به جای یکدیگر در جایگاه اشتباه به کار می روند. حتی ممکن است اسم اعضای خانواده نیز اشتباه شود. شاید این اشتباهات در ابتدا حالت طنزگونه داشته باشد اما این بی نظمی به تدریج غیر قابل فهم می شود. همچنین نوشتن نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و به تدریج ناخوانا و غیر قابل درک می گردد.

مشکل در انجام وظایف روزانه

با ابتلا به بیماری آلزایمر، رفتارها و وظایف روزمره دچار اختلال می شود. با ایجاد مشکل در هماهنگی و مهارت، بیمار حتی نمی تواند موهایش را مرتب کند یا کفش هایش را واکس بزند. رسیدگی به امور منزل و آشپزی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و فرد نمی تواند کارهایی که به راحتی هر روز انجام می داد را مدیریت کند.

اختلالات تشخیصی

بیمار مبتلا به آلزایمردچار اختلالات تشخیصی بارزی می شود. در این صورت اشیاء در جایگاه اشتباهی استفاده می شود؛ مسواک به جای شانه، دستمال به جای چنگال و…

تغییرات رفتاری

اختلالات رفتاری در این بیماران رایج است؛ چنانکه ممکن است فردی مهربان رفتارهای خصمانه و پرخاشگرانه داشته باشد. همچنین بدخلقی و جرو بحث با اطرافیان نیز دیده می شود. فرد ناگهان پرخاشگر، تحریک پذیر، بی تفاوت و… می شود. این رفتارها بازتابی از افسردگی یا اضطراب نهفته است. بیمار تصور می کند اطرافیان او را زندانی کرده اند، وسایلش را دزده اید یا آنها را پنهان کرده اند.