اعلام نتایج نظرسنجی نون و آب با طرح سوال آیا با تغییر ساعت در ابتدا ی هر شش ماه سال موافق هستید؟

با تشکر از تمامی عزیزانی که در نظر سنجی شرکت کرده بودند به اطلاع می رساند پورتال جامع نون و آب درنظر سنجی پرسیده بود " آیا با تغییر ساعت در ابتدا ی هر شش ماه سال موافق هستید؟ " ودوگزینه ذیل تعیین شده بود  : 

1- موافق هستم

2- موافق نیستم

نتایج این نظر سنجی به شرح ذیل اعلام می گردد :

تعداد کل شرکت کنندگان در نظر سنجی 179415 نفر بود.

* به گزینه 1 (موافق تغییر ساعت ) تعداد 87311 نفرمعادل 48.7 درصد رای دادند.

 

*  به گزینه 2 ( مخالف تغییر ساعت ) تعداد 92104 نفر معادل 51.3 درصد رای دادند.

در نتیجه بر خلاف پیش بینی ما می بینیم اکثرشرکت کنندگان در نظر سنجی  با تغییر ساعت درابتدای هر شش ماه سال مخالف هستند .