نارنج:

 

1. دم كرده بهار نارنج كه همان گل نارنج است برای اختلالات عصبی مفید می‎باشد.آشنایی با خواص بی نظیر نارنج
2.برای سردردی كه در اثر زیادی صفرا باشد می توان از شربت نارنج استفاده كرد.
3.نارنج هضم غذا را آسان می کند.
4.بوییدن بهار نارنج برای بهبود سرماخوردگی موثر است.
5.آب نارنج تب را پایین می‌آورد.
6.آب بهار نارنج باعث بسته شدن منافذ پوست می‌گردد.
7.برای سرگیجه‌ها از شربت بهار نارنج استفاده شود.
8.دم كرده بهار نارنج برای رفع سكسكه به كار می‌رود.
9.نارنج دارای ویتامین ‌B و C و D می‌باشد.
10.كسانی كه قند خون دارند نارنج را به عنوان چاشنی در تمام برنامه‌های غذایی خود قرار دهند.
11. نارنج برای بیماران قلبی مفید است.
12.كسانی كه دچار تورم گلو و حلق شده‌اند آب نارنج را غرغره كنند.
13.كسانی كه فشار خون دارند نارنج را در برنامه غذایی خود بگذارند.
14.خوردن زیاد نارنج كبد را ضعیف می‌كند مخصوصاً اگر ناشتا خورده شود.
15.كسانی كه یبوست دارند آب بهار نارنج را همراه عسل شیرین كنند و بخورند.
16.بودن بهارنارنج در كمد لباس مانع بید زدن لباسها می‌شود.
17.كسانی كه در هوای كثیف دچار خفقان می‌شوند از نارنج استفاده كنند.
18.عرق بهار نارنج مقوی جسم و روح است.
19.عرق بهار نارنج تقویت كنندة قلب است.
20.عرق بهار نارنج تقویت كنندة اشتها است.
21.عرق بهار نارنج برای رفع غم و افسردگی مفید است.23.  برای رفع ترشی معده غذای خود را همراه نارنج بخورید.
22.زیادی در خوردن عرق نارنج بی‌خوابی ایجاد می كند.
23.عرق بهار نارنج زود فاسد می‌شود بهتر است دور از نور نگهداری شود