تصاویر اختصاصی از اکران فیلم روز رستاخیز احمد رضا درویش در سینما آزادی با حضور عوامل فیلم