فرمول ترکیب چند رنگ :

 


رنگ کرم دودی :

c8 و ۰ و ۱۰ با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره

رنگ کرم چرک :

۱۶ و ۹ مارک ویلا با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره

رنگ کرم نخودی :

۱۳ و ۱۰ ویلا با اکسیدان ۶ یا NB با اکسیدان ۶ روی پایه ۹

رنگ نسکافه ای :

۸ شکلاتی با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره

رنگ کنفی :

c7 و بژ ۷ با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره

رنگ ماسه ای :

۳۲ و ۶ با اکسیدان ۶ روی پایه ۷ دکلره

رنگ خاکی :

N7 و کمی شکلاتی ۶ با اکسیدان ۶ رو پایه ۹-۸ دکلره

رنگ عروسکی :

۱۲ و ۸ پادینا با اکسیدان روی پایه ۹ دکلره

رنگ پیازی :

T10 با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلره

رنگ دودی زیتونی :

C8 و m7 با اکسیدان ۶ روی پایه ۹ دکلرهاین نکته اهمیت بسیاری دارد که برای رنگ موی دلخواه تان موی شما به پایه مناسب برسد و اصطلاحا هنگامی که رنگساژ می شود بیس مناسب به دست آید.