رژیم غذایی و گروه خونی:

 گروه O :

در این رژیم مصرف گوشت، ماهی، روعن زیتون آزاد بوده وتخم مرغ ، آجیل ودانه ها به مقدار متوسط و برخی میوه ها وسبزی های خاص به مقدار ناچیز مصرف می شوند. ولی لبنیات ، حبوبات ، غلات ، نان، ماکارونی وبرنج ممنوع می باشد.این رژیم در واقع یک رژیم کم فیبر می باشد.فعالیت بدنی افراد این گروه خونی نیزباید ورزش های ایروبیک ودویدن باشد.

گروه خونی A :

اعضای این گروه باید از یک رژیم گیاهخواری پیروی کنند، یعنی مصرف زیاد میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل، ماکارونی وبرنج و پرهیز از مصرف گوشت ولبنیات. فعالیت بدنی پیشنهادی نیز یوگا وگلف است.

گروه خونی B :

این گروه متعادل ترین و سالم ترین برنامه غذایی را دارند. این رژیم غذایی دارای کمترین محدودیت می باشد. برای این گروه فقط مصرف غذاهای فرایندشده ممنوع می باشد. مصرف آجیل ودانه ها توصیه می شود ومقدار دریافت غذاهای نشاسته ای نیز محدود می باشد. پیاده روی ، تنیس وشنا فعالیت های بدنی توصیه شده هستند.

گروه خونی AB :

این گروه اید از ترکیب رژیم غذایی گروه های A,B پیروی کنند. اساس رژیم غذایی این گروه گیاهخواری است، که با مصرف گاهی گوشت ، ماهی و لبنیات همراه می باشد. در مورد فعالیت بدنی نیز ورزش های تند وآرام باید در کنار هم انجام شوند