در حالی که قرار بود نتایج انتخابات شوراهای تهران امروز ساعت 14 اعلام شود اما با گذشت نزدیک به چهل ساعت نتایج آرا مردمی محلات شهر تهران هنوز اعلام نشده است این اتفاق در حالی رخ داده است که دلیل این همه وقفه در اعلام نتایج هنوز مشخص نیست.

طبق تصویر زیر و اطلاعیه دیروز هیئت نظارت انتخابات شورایاری ها قراربود نتایج انتخابات از فردا یعنی امروز یکشنبه 24 اسفند ماه محله به محله اعلام شود که متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است.اعلام نتایج آرا شوراهای شهر تهرانبه نقل از سایت شوراهای شهر تهران و به گفته رئیس هیأت اجرایی انتخابات شورایاری‌ها جناب سردار طلایی : قرار بود امروز ساعت 2 بعد از ظهر اسامی منتخبین به تفکیک محلات در سایت انتخابات منتشرشود که متاسفانه با گذشت یک ساعت از موعد مقرر هنوز این امر اتفاق نیفتاده است..


تکمیلی : نتایج انتخابات  شورایاری ها با حدود دو ساعت تاخیر و با کندی در سایت : www.shorayaran.ir قابل دیدن می باشد.